ACT

ACT – Acceptance and commitment therapy

ACT hører ind under det, der kaldes den tredje bølge indenfor kognitiv terapi. Act handler grundlæggende om at hjælpe mennesker til at skabe rige, meningsfulde og vitale liv. Man arbejder med at bevidstgøre egne værdier, så man hver gang man handler tager et skridt i "den rigtige retning". Man arbejder med at acceptere og rumme det smertelige og det man er bange for, så man kan bære det med sig og stadig levet livet. Det er vigtigt. For hvis man ikke gør dét, bliver livet ”fattigt og ulevet”, og det fører til lidelse. Man arbejder derfor med værdier og undgåelsesadfærd. Man arbejder også med en accept af livets grundvilkår. Vi lever ofte i en forfejlet antagelse om, at vi skal være lykkelige hele tiden, og at det er andre mennesker. Hvis vores forforståelse er, er at vi har krav på at være lykkelige, ja så kan vi få ondt af os selv, blive utilfredse og måske føle os som en fiasko! Det er en ufrugtbar position at være i. Men mennesker er ikke lykkelige hele tiden. Og paradoksalt nok vil man aldrig opleve lykken, hvis man jagter den. Lykken opleves i nuet - spontant mens vi udfolder os. For at være i nuet må man være nærværende og uforbeholden. Hvis man jagter nuet, medfører det en vurdering af momentet, og så er momentet forpasset. Lykken er noget man kan opleve på sin vej i nærværet med nuet, hvor man er i gang med og optaget af livet.

Fokus er på værdier, på hvad det er, man ønsker sig i sit liv og hvad man vil stå for - eller huskes for. Forståelsen er, at livet byder på smertelige oplevelser, tab, følelser osv. Dette er et livsvilkår, og derfor er det vigtigt, at kunne rumme smertelige følelser. Pointen er, at når vi ikke vil mærke det, der gør ondt, det vi er bange for osv. så undgår vi og begrænser vores liv, og det fører til tristhed og uvitale liv. Undgåelse kan både være konkret, som at undgå at gøre ting man er bange for, men det kan også være psykologisk som undgåelse af at mærke smertelige følelser, sensationer, tanker osv. Man arbejder ikke specifikt med symptomreduktion men med accept, at se realiteterne i øjnene, gøre sig klart, hvad man vil her i livet, også realisere det i konkrete handlinger. Symptomreduktion er så ofte en positiv "bivirkning"! CARPE DIEM.............