Kognitiv terapi

I Kognitiv terapi tager man udgangspunkt i problemer og situationer fra nutiden i klientens hverdag. Dét vi tænker har stor betydning for vores oplevelser og for vores følelsesmæssige, kropslige og adfærdsmæssige reaktioner. Tankerne kan både dreje sig om os selv, om andre, om fremtiden og specifikke situationer.

Negative grundantagelser

Man arbejder i terapien bl.a. med at registrere de negative automatiske tanker, så klienten kan blive bevidst om dem og arbejde med dem. De negative tanker skyldes oftest grundantagelser om os selv, andre og fremtiden. Disse grundantagelser har vi med os fra barndommen.

Grundantagelser er styrende for adfærd, fordi man kompenserer for de negative antagelser med leveregler og strategier, så andre ikke opdager antagelserne. Hvis man for eksempel har en grundantagelse, der hedder ”Jeg er ikke noget værd” – så kan levereglen være ”Jeg skal altid præstere, for at gøre mig fortjent, og præstationerne skal være perfekte, for ellers er jeg ikke noget værd.” Og strategien kan fx blive dén, at arbejde som en hest og at opfylde andre menneskers (forventede) forventninger og behov. 

Opmærksomhed og positive valg

Den voksne har flere ressourcer end barnet, og vi kan lære vore tanker, følelser og adfærd at kende. Vi kan derfor også udfordre disse og lære nyt. Det gør vi i terapien ved at udfordre de automatiske negative tanker og blive bevidst om, hvornår autopiloten tager over, dvs. hvornår vi reagerer uden omtanke men automatisk. Når man er bevidst om dette, kan man stoppe op og træffe valg på baggrund af bevidste og rationelle overvejelser.

En fokuseret terapi

I kognitiv terapi kan man i første session lave en kontrakt om, hvad klienten ønsker at arbejde med, hvad målet for terapien er, samt hvor mange samtaler man ønsker at gennemføre om det. Kontrakten kan genforhandles, hvis der dukker uventede temaer op undervejs, men som udgangspunkt er terapiformen meget fokuseret og struktureret.

Hjemmearbejde

Terapien anvender ofte hjemmearbejde, bl.a. om registrering af negative tanker, aktivitetsskema og adfærdseksperimenter. Terapien forgår i et samarbejde, hvor klienten lærer at registrere negative tanker og uhensigtsmæssig adfærd. Ved at blive bevidst om dem, kan man omstrukturere dem, så det bliver muligt at tænke mere hjælpsomme tanker og handle bedre. Man lærer altså en metode, man selv kan anvende.

De tanker, vi gør os om en hændelse eller i en given situation, har stor betydning for vores følelsesmæssige og adfærdsmæssige reaktion.