EMDR

EMDR står for Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Desentization betyder ‘at gøre mindre følsomt’ og reprocessing kan oversættes med ’genbearbejdning’. Det sker i EMDR terapien bl.a. ved bestemte øjenbevægelser i forbindelse med visualisering af klientens specifikke traumatiske hændelser.

Traumer

Når man oplever traumatiske hændelser, kan disse blive lagret i hjernen på en sådan måde, at de ikke umiddelbart er tilgængelige for bearbejdning, ændring og nyindlæring via intellektet. Det kan fx være tilfældet i traumer og PTSD. Her kan genoplevelser ske i så ekstrem grad, at personen livagtigt føler at være tilbage i den traumatiske situation.

Når man er svært traumatiseret, sker der en isolering af hukommelsen af traumet i hjernen. Det er medvirkende til, at traumet kan reaktiveres spontant via billeder, lyde, lugte, følelser og kropslige sansninger. Det er også medvirkende til, at traumet er afskåret fra sprogcentret, og at det derfor er svært at sætte ord på.

Bearbejdning

EMDR bearbejder traumer i hjernen ved hjælp af bilateral stimulering med henblik på nyindlæring. Bilateral – tosidet – stimulering er en stimulering af begge krops- og hjernehalvdele.

Stimuleringen gennemføres med øjenbevægelser fra side til side eller ved små berøringer skiftevis på den ene og den anden håndryg eller på knæene. Denne stimulering af de to kropshalvdele øger samarbejdet mellem de to hjernehalvdele. Processen sætter en integration i gang af det følelsesmæssige, det fysiske og det kognitive, så der sker en ændring af den traumatiske oplevelse. Man har en hypotese om, at metoden svarer til det der sker under REM-søvn, hvor øjnene også bevæger sig fra side til side.

Stabilisering af ressourcer

Inden man arbejder med selve traumet, gennemføres en stabilisering af klientens ressourcedel, så personen kan få kontrol over traumedelen. Med stabiliseringen undgår man, at der sker en retraumatisering, hvilket evt. ville kunne ske, hvis klienten genoplevede traumet med overvældende sensorisk styrke og livagtighed. Derfor er stabilisering af ressourcedelen vigtig i terapien.

Bilateral, dvs. tosidet stimulering af hjernen med øjenbevægelser fra side til side. Den tosidede stimulering kan også foregå ved små berøringer skiftevis på den ene og den anden håndryg eller på knæene. Stimuleringen af de to hjernehalvdele igangsætter en bearbejdning af den traumatiske oplevelse. Man har en hypotese om, at metoden svarer til dét der sker under REM-søvn.