Mindfulness

At være mindful er: ”At være tilstede i nuet på en ikke dømmende måde.” Dette er meget svært for mange mennesker - særligt hvis man er stresset og deprimeret.

Accept af fakta

I mindfulness tilstræber man accept af tingenes tilstand som de er – og det skal ikke forveksles med passivitet. Men man er altid nødt til at anerkende realiteterne for at forholde sig til virkeligheden på en konstruktiv måde, og for at kunne rumme det der er lige nu.

I mindfulness lærer man både at gå ind i følelser og kropslige sensationer/smerter, samtidig med at man lære at betragte tanker, følelser, kropslige fornemmelser og ydre hændelser på afstand. Man lærer, at man ikke er sine følelser, men kan adskille sig fra dem ved at betragte dem. Derved kan man lære, ikke at forbinde sig for meget med følelser og tanker, men få en afstand til dem, så man bevarer overblikket.

Selvindsigt

Ved at praktisere mindfulness bliver man opmærksom på sine tanker, følelser, og kropslige fornemmelser, og med tiden lærer man sine tankemønstre at kende. På den måde kan man fx blive bevidst om dømmende tankemønstre: ”Jeg gjorde det ikke godt nok!” og lignende mønstre, der konstant dømmer mellem rigtigt eller forkert, og hvor man reagerer følelsesmæssigt på det.

Overblik og mestring

Udtrykt billedligt i en metafor: Hvis man står midt under et vandfald af stærke smerter eller stærke følelser, så rives man med af strømmen og mister derved overblikket og handlekraften. Hvis man lærer at træde tilbage og stille sig bag vandfaldet, så rives man ikke med af strømmen, og man genvinder overblikket og herredømmet.

Ikke nærværende

Vi er almindeligvis travlt beskæftiget, og vore tanker er ofte optaget af spekulationer om fremtiden eller fortiden. Således kan vi komme langt væk fra os selv og livet, når vi ikke er nærværende i nuet. Det kan føre til, at vi ikke er opmærksomme på os selv og de gode ting der sker lige nu, fordi vi aldrig er dér hvor livet reelt kan leves.

Ikke nuværende

Måske går vi med en oplevelse af, at livet begynder henne om hjørnet, når jeg er nået dertil i mit liv. Konsekvensen kan være, at livet en dag er gået, og at vi aldrig har været til stede og rigtig nydt det og mærket det som det nu var. Man kan blive fremmed for sig selv og for hvordan man egentlig har det.

Ikke opmærksom

Man kan blive meget stresset af den form for livsførelse, da man altid er på vej og aldrig er stille nok til at mærke sine egne behov eller grænser – og man mærker ikke, at man måske er træt, har brug for hvile, omsorg, sjov, glæde, eller hvad det måtte være.

 

Mindfulness læres også på gruppekurser med øvelser og træning i at meditere. Og der er  dvd'er og cd'er man kan købe og anvende.

Jeg anvender ofte mindfullnessøvelser i terapien, og mindfulness er grundlæggende for mange af de principper, jeg arbejder med.

I mindfulness lærer man at betragte sine tanker, følelser, kropslige fornemmelser og ydre hændelser på afstand - paradoksalt nok ved at acceptere dem og gå ind i dem. Man lærer, at man ikke er sine følelser, men kan adskille sig fra dem ved at betragte dem udefra. Derved kan man skabe afstand til dem, så man bevarer overblikket.