Rammerne for terapi

Tavshedspligt betyder, at jeg ikke informerer nogen om, hvad vi taler om i sessionen. Jeg udtaler mig heller ikke til nogen instanser uden dit samtykke. Jeg er forpligtet til at bryde tavshedspligten, hvis jeg vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre.

Hvis jeg møder dig i anden sammenhæng end klinikken, hilser jeg ikke på dig, hvis du ikke hilser på mig først, da dette ville være et brud på min tavshedspligt.

En sessions varighed er 50 minutter. Der er 12 samtaler på en lægehenvisning.

Afbud skal ske telefonisk dagen før inden kl. 16.00. Du bedes indtale en besked på telefonsvareren, hvis du ikke træffer mig. Sker afbuddet efter kl. 16.00 skal du stadig betale din andel. Ved andet afbud efter kl. 16.00 skal du betale det dobbelte.

Tidsbestilling sker bedst ved opringning. Jeg træffes bedst mellem 12.00 og 13.00 mandag, onsdag og torsdag.

Afslutning af forløbet der vigtigt. Det er derfor vigtigt, at du ikke bliver væk og ”glider” ud af terapien, fordi det går godt (eller ikke hjælper dig). Det er godt, når det går godt, men det er centralt at få samlet op og talt om strategier for fremtiden og tilbagefaldsforebyggelse.

Ved sygesikringshenvisning er der en egenbetalingsdel på 40% - dvs. at du skal betale 403,39 kroner for første samtale og 336,36 kroner for de efterfølgende samtaler. Du kan betale kontant eller ved via netbank eller MobilePay (61026).

Epikrise: Når vi afslutter forløbet, melder jeg tilbage til lægen (elektronisk), at forløbet er afsluttet. Jeg markerer i et afkrydsningsfelt, om der ingen bedring har været, minimal bedring, bedring eller tydelig bedring. Og jeg melder, at du har givet samtykke til tilbagemeldingen, medmindre du ved afslutning informerer mig om det modsatte.

Udlånte cd’er og bøger bedes afleveres senest sidste gang.

Ifølge Eu’s persondataforordning (GDPR) er jeg forpligtet til at informere dig om, at jeg er forpligtet til at journalføre dine data og vores samtaler samt at du til enhver tid har ret til adgang til de data, jeg har på dig og at de data bliver slettet 5 år efter sidste samtale.