CV

Dorthe Hansen født 1963

Autoriseret psykolog

Specialist i psykotraumatologi

Specialist i psykoterapi voksne

 

Uddannelse

2017: Supervisor uddannelsen, teoridelen; 5 dage ved Helle Frelle, Rikke Bøje, Gammelgård, m.fl.

2015 oktober: Specialist i psykoterapi voksne.

2015 maj: Specialist i Psykotraumatologi.

2012-2014: 2-årig uddannelse i Kognitive behandlingsformer; 102 + 60 timer ved Kognitiv Center Fyn.

2010: "Efteruddannelse i Psykotraumatologi" teorimodulet til specialistuddannelsen i psykotraumatologi; 7 dage ved Ask Elklit.

2009-10: "ACT: Acceptance and commitment therapy", 78 timer ved JoAnne Dahl og Tobias Lundgren.

2006: EMDR modul II, 3 dage ved Ph.D. Roger Solomon.

2005-06: Uddannelsesforløb ved Bodil Burian: "Systemisk pædagogik", 75 lektioner.

2005: EMDR modul I, 3 dage ved Ph.D. Roger Solomon. Efterfølgende supervision ved psykiater Karsten Bjørnholt.

2005: ”Grundkursus i hypnoterapi”, 2 dage ved læge Jens-Jørgen Gravesen og 1 månedes praksik hos samme. Efterfølgende selvstændige sessioner som hypnoterapeut under supervision af Gravesen.

2004: Cand. Psyk. ved Århus Universitet. Speciale om de personlighedspsykologiske og dynamiske faktorer i ledelse og processer i organisationer og grupper.

  • 2002: Seminar ved Nicole Rosenberg: "Angst og personlighedsforstyrrelser".
  • 2000: Seminar ved Ask Elklit: "Traume- og krisepsykologi".
  • 2000: Undersøgelsesmetode med fokus på "Psykologiske traumer" ved Ask Elklit.
  • 2000: Undersøgelsesmetode med fokus på "Projektive test" ved Claus Werckmeister.

1983-85: Faglært tjener ved Ålborg Tekniske Skole; læreplads ved Grand Hotel i Odense.

Kurser og kortere uddannelsesforløb

2018: "Ruminations-Fokuseret Kognitiv Adfærdsterapi"; 4 dage ved Stine Bjerrum Møller.

2018: "Krav Maga - for kvinder; 8 timer Bjarke og Marinne KMG Odense.

2018: "The relaxed mind" - meditationskursus; 5 dage ved Kilung Rinpoche.

2018: "Få styr på persondataforordningen"; 4 timer ved Dansk psykologforening.

2018: "Introduktion til SE metoden - kropslig forløsning af traumer"; 3 dage ved Ursul Fürstenwald.

2017: "Childhood trauma and brain deveopment - The neurosequential model of therapeutics"; 2 dage ved Bruce D. Perry.

2017: "Kropslig forankring - Full Embodment. At nå kernen i seksuelle traumer"; 4 dage ved Ariel Giareto (SE-uddannet).

2017: "Trama, body ad brain: Restoring the capsity for rhythm and play"; 4 dage ved Bessel Van Der Kolk.

2017: Konfeence: "Attachment and truma - human evoulution and recover"; 3 dage med 10 oplægsholdere.

2017: "The 15th. European Society for Traumatic Stress Studies conference"; 2 dage. Tema børn og traumer.

2016: "Modtagelse af asylansøgere i Danmark og psykologisk screening af børnefamilier og uledsagede mindreårige"; 1 dag ved SIK.

2016: "CBT boot camp"; 2 dage ved Christine Padesky.

2016: "Prlonged exposure therapy for chronic PTSD"; 4 dage ved Edna Foa.

2016: Konference: "Kan vi optimere den psykologiske indsats efter katastrofer eller terror?"; 1 dag ved Ask Elklit, Chris Brewin, Sara Fredman og Grete Dyb.

2015: Forskningskonferencen: "Nyeste viden om psykiatri, evidens og neurovidenskab"; 1 dag.

2015: "MDI og Hamilton - diagnosticering og måling af depression"; 1 dag ved Stine Bjerrum Møller,

2015: "Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori":;3 dage ved Sebastian Simonsen m.fl.

2015: "Klinisk sexologi"; 2 dage ved Bo Møhl.

2015: "Forebyggelse af sekundær traumatisering"; 1 dag ved Rikke Høgsted.

2014: "Forsknings og formidlingskursus"; 7 dage ved Ask Elklit.

2014: "Konference om behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser udsat for incest"; 1 dag ved Socialstyrelsen.

2014: "Psykoterapeutisk behandling"; 2 dage ved Michael Kaster

2014: "FIT", 1 dg ved Joel Cyril Boukris.

2014: "Breathe smart"; grundkursus I på Hesbjerg ved Flemming Zahle Thomsen.

2014: "Breathe smart": grundkursus I i Holt ved Jakob Lund.

2014: "National konference om veteraner med PTSD - Prolonged exposure therapy"", 1 dag ved Carmen Mclean m.fl.

2014: "Psykologisk debriefing"; 2 dage ved Jakob Inge Kristoffersen.

2014: "Soldater efter udsendelse: Forekomst og behandling af psykologiske problemstillinger; 1 dag ved Ask Elklit med bl.a. Zahava Silomon.

2013: "Klinisk sexologi"; 2 dage ved Rikke Pristed.

2013: "NEO-Pi-R"; 3 dage ved Christian Møller, Louise M. Bruun og Klaus Werkmeister.

2013: "Psykofarmakologi"; 2 dage ved Poul Videbech og Raben Rosenberg.  2013: "Psykologens arbejde med smerteplagede og somatiske klienter"; 2 dage ved Michael Lind og Nanna Johannesen.

2013: "Supervision af anden faggruppe"; 2 dage ved Benedicte Schilling

2013: Konfernce på SDU om: "Seksuelle overgreb - forebyggelse og behandling"; 1 dag ved Ask Elklit med flere.

2012: "Assessment - voksen modulet"; 4 dage ved Christian Møller Pedersen

2012: "Behandling og intervensjoner etter traumer"; 1 dag ved Tine Jensen, NKVTS Norge.

2012: "Psykoterapi i senmorderniteten - En mentaliseringsbaseret forståelse"; 1 dag ved Finn Skårderud.

2012: "Erfaringer fra den psykosociale oppfølgningen i Norge etter "22. juli"; 4 timer ved Jokob Inge Kristoffersen.

2012: "Sorg og Krise"; 2 dage ved Maibritt Guldin.

2012: "Temadag om angst"; 1 dag ved Nicole Rosenberg og Jon Frederickson.

2012: "Stress og stresshåndtering"; 2 dage ved Bobby Zachariae.

2012: "Kursus i Lovgivning & Etik i relation til psykologarbejde inden for voksenområdet"; 2 dage ved Jytte Gandløse og Elisabeth Brinch. 

2011: "Differentialdiagnostik"; 4 dage ved Christian Møller Pedersen, Nicole Rosenberg, Louise M. Bruun og Dorte Damm.

2011: "WISC-IV"; 1 dag ved børneneuropsykolog Käte From.

2011: "Avanceret Hypnoterapi - Planlægning, metode, træning"; 2 dag ved læge og hypnoterapeut Jens-Jørgen Gravesen.

2011: "Åndelig omsorg"; 1 dag ved Rita Nielsen.

2011: "I klinikken/ud af klinikken del 2 - storulykker og indsatser i ind- og udland"; 1 dag ved Berith Bro for Dansk Krise Korps.

2011: "I klinikken/ud af klinikken del 1 - det akutte krisearbejde og det ikke-akutte arbejde med traumer"; 1/2 dag ved Berith Bro for Dansk Krise Korps.

2010: “Behandling af udmattelse/udbrændthed og andre stressrelaterede lidelser”; 2 dage ved Giorgio Grossi.

2010: "Temadag om ADHD", 1 dag ved FPAP.

2010: "Acceptance and Commitment Therapy - afslutning af uddannelsen i ACT", 2 dage ved Tobias Lundgren.

2009: "Acceptance and commitment therapy - videregående", 9 dage ved JoAnne Dahl og Tobias Lundgren.

2009: "Acceptance and Mindfulness in Clinical Practice", 2 dage ved Steven C. Hayes.

2009: "ACT: Acceptance and commitment therapy", Trin II, 2 dage ved JoAnne Dahl og Tobias Lundgren.

2009: "ACT: Acceptance and commitment therapy", Trin I , 2 dage ved JoAnne Dahl og Tobias Lundgren.2009: "Mentaliseringsbaseret psykoterapi", 1 dag ved Jens Hardy Sørensen.

2009: "Udfærdigelse af erklæringer" i Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab, 1 dag ved Ask Elklit.

2009: "Trauma Releasing Exercises (TRE)", 2 dage ved Ph.d. David Berceli.

2009: "Masterclass 2009. Stress og kropslige symptomer", 3 dage ved Dr. Peter Levine, Prof.dr. Bobby Zachariae, Susan Hart og Marianne Bentzen.

2009: "Neurobiologisk viden om traumetilstande og EMDR", 2 dage ved Marianne Jakobsen.

2008: "EMD Akut kriseintervention", 2dage ved PhD Udi Oren.

2008: "Sorgintervention", 1 dag ved psykolog Mai-Britt Guldin.

2008: "Mindfulness", 6x2,5 timer ved psykolog Lene Wester-Andersen.

2008: "Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi", 1 dag ved psykolog Lene Iversen Kognitiv Center Fyn.

2008: "Hvad gør terapi effektiv", 1 dag ved Professor Lars-Göran Öst, Professor Karen Vibeke Mortensen og lektor Hans Henrik Jensen.

2008: ”Traumebehandling”, 1 dag Ved Chefpsykolog Lars J. Sørensen.

2008: ”Masterclass 2008. Traumeheling", 3 dage ved Peter Levine, Susan Hart, Lars Sørensen og Marianne Bentzen.

2007: "Rorschach I", 3 dage ved psykolog Kim Gabriel.

2007: ”Efterfødselsreaktioner”, 1 dag ved Lisbeth Willumsen.

2007: ”Kursus i systemisk, narrativ metode”, 4 dage ved psykologerne Gitte Damsted og Per Wermuth.

2006: Primærkommunalt Sektion’s årlige Vingstedkursus: ”Psykologen og ressourcefokuseret tradition”, 3 dage.

2005: "Børn i traumatiserede flygtningefamilier", 1 dag ved psykolog Eva Malte.

2005: "Metodiske samtaler med børn", 2 dage ved psykolog Haldor Øvreeide.

2005: "Motivation og motivering i arbejdet med socialt belastede og sårbare forældre", 2 dage ved psykolog Margaretha David.

2005: ”Default positioning”, 1 dag ved Simon Burton.

2005: "Hypnoterapikursus", 2 dage ved læge Jens-Jørgen Gravesen.

2002: Rosenterapi, 25 sessioner.

2002: Kursus i "Kommunikation", 2 dage ved psykologerne Stina Ørgård og Steffen Tange.

2002: "Typologiske kommunikations profiler", 2 dage ved Preben Grønkjær.

2001: "Dramatik og improvisation", 1 uge på Rørvig Folkehøjskole.

2001: "Tale og mødeteknik", 2,5 dage ved Svend E. Sinding, FOF.

2001: Konference: "Children in their places", Brunel University, England.

1999: "Girafsprog - ikke voldelig kommunikation", 2 dage ved Gitte B. Carlsen.

Arbejde som psykolog

2008-d.d..: Selvstændig psykolog: "Psykologpraksis Dorthe Hansen". Jeg arbejder med voksne og unge, terapi og psykologisk undersøgelse.

2011 -d.d.: Tilknyttet sygesikringen, Falck healthcare og Dansk røde kors.

05.2011-09.2012: Tilknyttet Hospice Fyn 5 timer ugentligt hvor opgaven var samtaler med patienter og pårørende samt supervision af personale.

2009-2012: Tilknyttet psykolognetværket hos Dansk krisekorps.

2006-08.: Ansat som psykolog ved PPR i Ringe og efter kommunesammenlægningen ved Børne- og Unge Rådgivningen i Faaborg Midtfyn Kommune. Arbejdet bestod i konsultative opgaver i forhold til skoler, institutioner og forældre. Jeg foretog psykologiske undersøgelser af børn og formidlede undersøgelsesresultater med henblik på at få omsat disse til pædagogisk praksis i samarbejde med forældre og institutioner. Jeg lavede også større personlighedsmæssige udredninger af børn for forvaltningen. Jeg administrerede WISC-III, Rey, Bender, BRIEF, CAT, TAT samt Rorschach.

2005-06: Ansat som psykolog og familiebehandler ved Ikast Familiehus i et barselsvikariat, 11 måneder. Arbejdsopgaverne bestod i familiesamtaler samt terapi med børn, voksne og par. Vi arbejder ud fra en systemisk, psykodynamisk og narrativ forståelsesramme. Jeg foretog psykologisk undersøgelse med WPPSI, Rorschach, CAT samt SCENO.

2004-05: Selvstændigpraksis som hypnoterapeut under supervision af Gravesen.

2004: En måneds praktik hos læge og hypnoterapeut Jens-Jørgen Gravesen. Jeg sad med og observerede under Gravesens sessioner med klienter i behandling med hypnoterapi. Dette var et optimalt læringsforløb med henblik på at drage læring af Gravesens mangeårige (mere en 40 år) erfaring med hypnoterapi.

Psykologrelevant arbejde

2001-04: Omsorgsmedarbejder for psykisk syge (skizofreni, manio-depressivitet samt selvmutilerende borderlineforstyrrelse) ved botilbuddet Kragelund, Højbjerg.

2000-03: Projektmedarbejder ved Mødrehjælpen i Århus i et weekendprojekt for kvinder og børn uden netværk.

2001: Praktik ved Oust Mølleskole, Randers, der er for børn med adfærds- og indlæringsvanskeligheder.

Andet arbejde

1993: Tjener ved Restaurant Le Provence, Odense.

1991: Tjener ved Restaurant Knudsensgaard, Odense.

1989: Bartender: Sejlet ved DFDS på København-Oslo ruten.

1988: Tjener ved Hotel Chlosterhof i Schweiz, Gourmet restauranten ”Le Bateau”.

1987: Tjener: Sejlet ved DFDS på Esbjerg - Harwich - Gøteborg ruten.

1982-83: Hestepasser i Schweiz.

1982: Opvasker, Musikkælderen i Odense og

1982: Stuepige, Hotel Windsor i Odense.

1981: Fabriksarbejde; fremstilling af flettede havehegn ved Nynorm ApS.

1980: Hesteopdræt i Canada (Appalossas). Tilredet heste.

Rejser og fritid

2000-d.d.: Meditation og Yoga.

2008 d.d.: Tai Chi

2004: Flamenco-kursus i Granada - Andalusien.

2001-05: Danset østeuropæisk sigøjnerdans i gruppen "Flores de la luna".

1995: Aktiv ferie med klatring, river rafting, gletchervandring og para shooting i Østrig.

1989-90: Rejst med den Transsibirske jernbane gennem Sovjet til Kina og videre rundt i Asien.

1986-87: Rejse til Fiji øerne, Australien, og Canada.

1980-81: Canada, USA; rejst og arbejdet som hestepasser.