Dårligt selvværd

Dårligt selvværd er kendetegnet ved, at mennesket har dårlige følelser og tanker om sig selv og ofte en ringe selvtillid. Man kan have tanker som: ”Jeg dur ikke til noget”, ”Jeg er dum”, ”Jeg er ikke interessant nok”, ”Jeg er ikke noget værd” eller ”Jeg er forkert”.

Undgåelser vedligeholder problemerne

Man udvikler derfor typisk kompenserende strategier, så andre ikke opdager, at man ”er” værdiløs. Man gemmer sig, tier stille i forsamlinger, bliver hjemme, undgår udfordringer, melder sig syg osv. En anden strategi kan være at kompensere ved at arbejde hårdt – ved at præstere og præstere, så de ikke opdager, ”At jeg er værdiløs”.

Undgåelsesstrategierne bevirker, at man aldrig får korrigerende oplevelser i form af succesoplevelser. Man går glip af at erfare, at man godt kan dét, man frygter ikke at kunne. Derved vedligeholder undgåelsesadfærden det dårlige selvværd. Denne negative spiral kan man have brug for hjælp til at (turde) bryde.

Selektiv opmærksomhed: Succesoplevelser ignoreres

Det er også typisk, at man er selektiv i sin opmærksomhed, så man primært bemærker udsagn der kan bekræfte, ”At jeg ikke dur til noget”. Derimod forkastes positive udsagn om selvet med tanker som: ”Hvis de rigtig kendte mig, ville de ikke sige sådan.” Tilsvarende forkastes succesoplevelser med tanker som: ”Jeg var bare heldig.”

Dårligt selvværd kan gøre livet meget anstrengende for personen på mange måder. Det kan begrænse og hæmme livsudfoldelsen i invaliderende grad, og det kan give anledning til mange selvnedgørende tanker. Dårligt selvværd kan føre til tristhed, angst og depression.

Terapi

I det terapeutiske arbejde med dårligt selvværd lærer man sine urealistiske negative tankemønstre at kende, så man kan korrigere dem. Desuden er det vigtigt at anvende adfærdseksperimenter, der kan modbevise den negative selvopfattelse og kan rette fokus på succesoplevelser.